top of page

โรงเรียนประถมบ้านอุ่นรักได้เริ่มต้นจัดตั้งอย่างยากจนมาก มีเพียงบ้านหลังเล็กๆที่มีแสงสว่างน้อยๆกับนักเรียนและคุณครูจำนวนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้น จากนั้นโรงเรียนบ้านอุ่นรักของเราซึ่งนำทีมโดย Didi Anuraga ก็ได้เติบโตเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตและการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาล

โรงเรียนบ้านอุ่นรักได้ดำเนินการสอนตามแนวทางนีโอฮิวแมนนิสซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของจิตใจมนุษย์ในระดับที่ละเอียดอ่อน

 

 

การศึกษา

ความรัก

 

โฮมสคูล

 

2554อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่นได้ขอให้บ้านอุ่นรักจัดโครงการการศึกษาทางเลือกให้กับเด็กในพื้นที่โดยนำปรัชญานีโอฮิวแมนนิสมาใช้ อาจารย์ใหญ่ได้เห็นผลสำเร็จของโรงเรียนของเราและคิดว่าเราจะสามารถช่วยลดปัญหาการออกจากโรงเรียนของเด็กนักเรียนมัธยมในพื้นที่ได้ ปัจจุบันเรามีเด็กชั้นมัธยมต้นที่เข้าร่วมโครงการของเราซึ่งได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

 

ความเมตตา

โรงเรียนเตรียมอนุบาล

เด็กๆของเราเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ยังเล็ก เด็กๆจะเริ่มเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ในโรงเรียนเตรียมอนุบาลเมื่ออายุ 2 ขวบ พวกเขาจะได้เรียนร้องเพลง การนับ การพูดไทยและอังกฤษ และยังได้ฝึกโยคะและสมาธิสำหรับเด็กด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่อบอวลด้วยความรัก การเอาใจใส่จากครูแม่เล็กและครูผู้ช่วยอีก 2 คน

bottom of page