top of page

คนที่บ้านเด็กให้การช่วยเหลือ

ภารกิจเบื้องต้นของเราคือบ้านเด็กซึ่งจะต้องจัดหาอาหาร ที่พักพิง การดูแลทางด้านอารมณ์ และโอกาสต่างๆให้แก่เด็กที่ขาดที่พึ่งพิงเป็นจำนวน 150 คนจากทั้งเมืองไทยและพม่าซึ่งรวมทั้งจากรัฐมอญและกะเหรี่ยงด้วย เรายังได้จ้างแม่เลี้ยงเด็กที่ให้ความรักและการดูแลแก่เด็กๆทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทารก โดยรวมแล้วบ้านอุ่นรักได้จัดหาสถานที่พักพิงให้แก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า 190 คน

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังขละบุรีของเราได้ ที่นี่

เราช่วยเหลืออย่างไร

ความรัก

บ้านที่ปลอดภัยและเสริมสร้างสุขภาพ
การให้การศึกษา
สุขภาพทางจิตวิญญาณ

เด็กๆจะตื่นแต่เช้ามานั่งสมาธิ จากนั้นรับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปรุงด้วยผักที่ปลูกจากฟาร์มของเราเอง

เด็กๆของเราได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแม่เลี้ยงเด็กที่พยายามปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่พวกเขา

เด็กๆหลายคนของเราไม่ได้เข้าโรงเรียนมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านอุ่นรักกับเรา บ้านอุ่นรักจึงทำงานร่วมกันกับโรงเรียนบ้านอุ่นรักเพื่อช่วยให้เด็กๆได้เรียนตามทันเด็กคนอื่นๆ เด็กๆทุกคนได้เข้าโรงเรียนและมีเด็กหลายคนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

เราได้จัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยบ่มเพาะจิตใจของเด็กๆให้มีความรักให้แก่ทุกสรรพสิ่งด้วยวิธีการสอนจากแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งแนวคิดนี้จะสอนให้เด็กๆกินอาหารมังสะวิรัติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นั่งสมาธิ และฝึกโยคะ ทุกๆวัน

การแตกแยกของครอบครัวเป็นการสร้างบาดแผลให้กับเด็กทุกคน แต่การสูญเสียการติดต่อกับพี่น้องนั้นอาจสร้างผลเสียได้มากกว่ามาก เพื่อชดเชยสิ่งเหล่านี้ เราจึงพยายามให้พี่น้องชายหญิงได้อยู่ร่วมกันในบ้านอุ่นรักของเรา และเมื่อเด็กชายโตขึ้นเราจึงแยกให้เขาไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่สร้างไว้สำหรับเด็กผู้ชายซึ่งอยู่ถัดจากบ้านหลังหลักของเรา

ให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน
เป้าหมายของเรา

ความใฝ่ฝันของเรา คือการที่เด็กๆของเราได้ศึกษาต่อตามความสามารถที่ดีที่สุด และนั่นจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ไปสู่ชีวิตที่ “ปกติ”

เรามีตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จของเด็ก เช่น อาบา ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วได้แต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุข

bottom of page