top of page
โครงการบ้านเด็ก

 โครงการบ้านเด็กของบ้านอุ่นรัก (ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในภารกิจทั้งหมดของเรา) จัดหาบ้านที่ปลอดภัยเปี่ยมด้วยความรักและให้สุขภาพที่ดีแก่เด็กที่ยากไร้จำนวนทั้งหมด 150 คนจากเมืองไทย และจากพม่าซึ่งรวมถึงเพื่อนบ้านจากรัฐมอญและกะเหรี่ยง นอกจากนี้เรายังให้การดูแลทางด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยาและจิตวิญญาณภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรัก 

การศึกษา

เด็กๆทุกคนที่นี่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านทาง:

  • โรงเรียนบ้านอุ่นรัก

  • โรงเรียนในท้องถิ่น

  • โรงเรียนทั่วประเทศ

  • โรงเรียนอนุบาลของเราเอง

  • โรงเรียนบ้านเด็กของเรา

  • มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทอผ้า

ผลิตภัณฑ์จากบ้านอุ่นรักนั้นมีสิ่งที่พิเศษ ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่สวยงามและสร้างสรรค์จากวัสดุที่เป็นออแกนิคและเป็นมังสะวิรัตเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีมูลค่าเพิ่มเพราะมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังของคนที่ทำงานงานฝีมือนั้นด้วย 

ความรัก

โครงการสตรี

Iในปี พ.ศ. 2538 บ้านอุ่นรักได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยลดจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป้าหมายหลักของโครงการคือ การมอบโอกาสให้กับผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อที่ว่าพวกเธอจะไม่รู้สึกกดดันจนต้องทอดทิ้งลูกของตัวเองอีกต่อไป

การช่วยเหลือสังคมภายนอก

ความยากจนเสียจนสิ้นหวัง รวมถึงการขาดสิทธิและโอกาสได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากแสนเข็ญแก่เด็กๆและครอบครัวที่อพยพเข้ามา  บ้านอุ่นรักจึงเข้าช่วยเหลือพวกเขาด้วยอาหารและการรักษาพยาบาล.

ร้านเบเกอรี่และหนังสือ

เนื่องจากเป้าหมายส่วนหนึ่งของเราก็คือการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เราจึงเปิดร้านเบเกอรรี่ขึ้นในตัวเมือง ร้านของเราขายอาหารและของว่างที่เป็นมังสะวิรัติยอดนิยมทุกชนิด

bottom of page