top of page

มีความหวังให้แก่ผู้หญิงที่ขาดแคลน

มีแม่หลายคนที่พบว่าตัวเองนั้นถูกสามีทิ้งหรือไม่ก็เป็นม่าย สถานการณ์เช่นนี้มันเลวร้ายยิ่งกว่าสำหรับบรรดาแม่ที่อพยพมาจากพม่าซึ่งต้องเผชิญกับรอยด่างพร้อยจากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและยังต้องเจอพบปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติ อุปสรรคทางด้านกฎหมาย อีกทั้งยังไม่สามารถทำตัวให้กลมกลืนกับความเป็นอยู่ของสังคมไทย สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการผสมผสานสิ่งที่เป็นพิษเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงที่มีทักษะในการทำงานน้อยหรือไม่มีเลย

ภาวะซึมเศร้าและการขาดทางเลือกนี้เองทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนตัดสินใจทิ้งลูกหรือไม่ก็ขายตัวเองเข้าสู่การขายบริการทางเพศหรือการขายแรงงาน

ความรัก

บ้านอุ่นรักยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

บ้านอุ่นรักได้ให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่สตรีเหล่านี้ เพื่อให้พวกเธอได้มีโอกาสเรียนรู้การพึ่งตนเอง มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานด้วยการมาทำงานที่โครงการของเราหรือทำงานที่บ้านของเธอ เมื่อมีโอกาสเข้ามาพวกเธอจึงมองเห็นหนทางข้างหน้า

เป้าหมายของเราสำหรับสตรีกลุ่มนี้คือ เพื่อให้พวกเธอได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเพื่อดูแลครอบครัว และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง

bottom of page