top of page

Sadness Behind the Beauty 

เมืองสังขละบุรีดูเหมือนเป็นหมู่บ้านที่สงบและสวยงามตั้งอยู่บนทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า แต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นกลับมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานและยากลำบากมากมาย

 

ชุมชนไร้สัญญาชาติ

พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านที่ผู้อพยพจำนวนมากหนีจากสงคราม จากการถูกบังคับให้ใช้แรงงาน และจากความยากจน การทิ้งครอบครัวและชุมชนไว้เบื้องหลังได้ทำลายสายใยสนับสนุนจากครอบครัวอีกทั้งพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายขนาดใหญ่เมื่อต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในต่างประเทศและต่างขนบธรรมเนียม

ผู้อพยพชาวพม่าถูกจำกัดให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆชายแดนซึ่งเป็นบริเวณที่พวกเขาต้องพบกับปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติ การไม่มีงานทำ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีเด็กจำนวนมากที่เกิดในเมืองไทยแต่ขาดเอกสารพิสูจน์ทางกฎหมาย พวกเขาจึงกลายเป็นบุคคล “ไร้สัญชาติ” ดังนั้นจึงต้องทุกข์ยากจากการขาดโอกาสเช่นเดียวกัน

เนื่องจากความเครียดเหล่านี้จึงทำให้ครอบครัวแตกแยก เด็กๆต้องเผชิญกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยว

bottom of page