top of page

เกี่ยวกับบ้านเด็ก

บ้านอุ่นรัก  เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ช่วงที่คุณ Donata Dolci หรือที่รู้จักกันในชื่อ Didi Devamala เป็นผู้จัดการโครงการเกษตรในอำเภอสังขละบุรีให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานของตน

 

“ชาวบ้านหลายคนในพื้นที่อาศัยอยู่ในสภาพที่เลวร้าย พวกเขาเห็นในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่กับลูก และเชื่อใจฉัน พวกเขาเป็นคนหนึ่งที่นำเด็ก ๆ และแม่ที่มีความเสี่ยง ในกรณีส่วนใหญ่ฉันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้.” แม่ต้องการให้ที่พักและทำงานที่บ้านอุ่นรักเสมอ. บ้านอุ่นรักให้โอกาสในการทำงานแก่แม่เลี้ยงเดียวและในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะให้อยู่กับลูกไม่ว่าจะเป็นสถานที่อื่น ๆ ในประเทศไทย

 

 จำนวนเด็กที่เข้าพักที่บ้านเพิ่มขึ้นในแต่ละวันและบ้านอุ่นรักกลายเป็นที่พักพิงของเด็ก ๆ ในวันนี้มีเด็กประมาณ 130 คน

 โครงการบ้านเด็ก ดูแลโดยคุณ Didi Devamala , เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และอาสาสมัครจากทั่วโลก

Baan Unrak แปลจากภาษาไทยว่า "House of Joy" เป็นโครงการพัฒนาบ้านและชุมชนสำหรับเด็กในจังหวัดสังขละบุรี

โครงการที่ใหญ่ที่สุดของเราคือบ้านเด็ก ๆ ของเรา ซึ่งให้ที่พักพิง อาหารการดูแลรักษาทางการแพทย์และการศึกษาแก่เด็กกว่า 130 คนจากประเทศไทยพม่ารวมทั้งประเทศมอญและกะเหรี่ยง

นอกจากนี้ Baan Unrak ยังได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมในปีพ. ศ. 2547 เพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ อย่างเป็นทางการ

โครงการสตรีของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาหลายประเด็นที่ต้องเผชิญกับสตรีที่ขาดแคลนตามแนวชายแดนโดยการจัดหาการฝึกอาชีพและการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวและสตรี

ประวัติความเป็นมา

ความรัก

บ้านอุ่รักได้รับความสุขอย่างมากด้วยหลายวิธีที่จะนับได้ วิธีหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือมิตรภาพของเรากับ Anna Maria Corradimi ด้วยคำแนะนำและความเอื้ออาทรของเธอ ทำให้เราสามารถสร้างบ้านอันยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ เราจะขอบคุณเธอเป็นนิรันดร์

 

โชคลาภอันยิ่งใหญ่ของเรา

ปรัชญาของเรา

กล่าวอย่างง่ายๆได้ว่า เราเชื่อว่าเราควรต้องมีความรักและความใส่ใจต่อทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้

ปรัชญานีโอฮิวแมนนิสมีผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของเด็กๆในหลายๆด้าน ได้แก่ เราต้องกินอาหารมังสะวิรัติ ต้องฝึกสมาธิวันละสองครั้ง เด็กของเราหลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะด้วย

เด็กๆเหล่านี้ผ่านความบอบช้ำมามากมาย พวกเขาจึงต้องการแนวทางที่หนักแน่นแต่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างการมีวินัย เราเชื่อว่านีโอฮิวแมนนิสเป็นแนวทางที่เหมาะสม เป็นปรัชญาที่เป็นองค์รวมมีครบทุกด้านและละเอียดอ่อนช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆได้พัฒนาความรักความเมตตาให้แก่ตนเอง ให้แก่คนอื่น และทุกสรรพสิ่ง

 

นีโอฮิวแมนนิสส่งผลกระทบต่อบ้านอุ่นรักอย่างไร

นีโอฮิวแมนนิสเป็นปรัชญาที่ครอบคลุมเป็นองค์รวมและใส่ใจระบบนิเวศน์ แนวทางการศึกษาแบบนีโอฮวแมนนิสจะช่วยพัฒนาศักยภาพของจิตใจมนุษย์ในระดับละเอียดมากขึ้นหรือยกระดับมากขึ้นด้วยการใช้วิธีการสอนแบบโบราณในระดับของจิตสำนึก

นีโอฮิวแมนนิสเป็นจิตวิญญาณแห่งความเมตตากรุณา การที่จะสอนคนอื่นให้รัก เราจะต้องแสดงตัวอย่างที่ดีของการมีความรักเสียก่อน การมีความรักเราจะต้องมองเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเรามองทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องฝึกวิธีการทำสมาธิและการสะท้อนตัวตนภายในของเรา และหลังจากที่เราฝึกแล้ว เมื่อนั้นเราก็จะสามารถแสดงออกถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงแห่งความเมตตากรุณาหรือมุมมองแบบจักรวาลทั้งในด้านความคิดและการกระทำ

 

เมืองสังขละบุรีดูเหมือนเป็นหมู่บ้านที่สงบและสวยงามตั้งอยู่บนทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า แต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นกลับมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานและยากลำบากมากมาย

 

ชุมชนไร้สัญญาชาติ

พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านที่ผู้อพยพจำนวนมากหนีจากสงคราม จากการถูกบังคับให้ใช้แรงงาน และจากความยากจน การทิ้งครอบครัวและชุมชนไว้เบื้องหลังได้ทำลายสายใยสนับสนุนจากครอบครัวอีกทั้งพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายขนาดใหญ่เมื่อต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในต่างประเทศและต่างขนบธรรมเนียม

ผู้อพยพชาวพม่าถูกจำกัดให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆชายแดนซึ่งเป็นบริเวณที่พวกเขาต้องพบกับปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติ การไม่มีงานทำ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีเด็กจำนวนมากที่เกิดในเมืองไทยแต่ขาดเอกสารพิสูจน์ทางกฎหมาย พวกเขาจึงกลายเป็นบุคคล “ไร้สัญชาติ” ดังนั้นจึงต้องทุกข์ยากจากการขาดโอกาสเช่นเดียวกัน

เนื่องจากความเครียดเหล่านี้จึงทำให้ครอบครัวแตกแยก เด็กๆต้องเผชิญกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยว

bottom of page