top of page

บางตัวอย่างที่ท่านสามารถช่วยเราได้

 • ช่วยเลี้ยงเด็ก

 • สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและทีมงานในโครงการโฮมสคูล

 • เป็นที่ปรึกษาแก่เด็ก (ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์สายอาชีพ)

 • งานบรรเทาทุกข์สำหรับเด็กวัยรุ่น

 • ขับรถโรงเรียน

 • อัพเดทผู้สนับสนุน

 • โยคะ

 • สอนภาษาอังกฤษให้แม่เลี้ยงเด็ก

 • สอนการบ้าน

 • วิศวกร

 • อื่นๆอีกมากมาย

หากคุณสนใจเป็นอาสาสมัครให้แก่บ้านของเรา คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการเข้าและออกของอาสาสมัครบ้านอุ่นรักได้ที่นี่

จากนั้น ดาวโหลด และกรอกใบสมัครอาสาสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ baanunrak@gmail.com

ที่บ้านของเรา

จากบ้านของคุณ

 • ขายผลิตภัณฑ์ของเรารวมทั้งการ์ดส่งความสุขวันหยุดและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สามารถเข้าไปดูได้ที่ DaWanda shop

 • จัดกิจกรรมระดมทุนบริจาค กรุณาเขียนถึงเรา แล้วเราจะช่วยคุณ

 • จัดหาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

 • ที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล

 • ที่ปรึกษาด้านการจิตเวช

 • ยารักษาโรค

 • ออกแบบลวดลาย

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ทอผ้า

 • ประสบการณ์ในการขายและการตลาดสำหรับศูนย์ทอผ้า

 • การบริหารธุรกิจ

 • ระดมทุนบริจาค

 อาสาสมัคร

bottom of page