top of page

บางตัวอย่างที่ท่านสามารถช่วยเราได้

 • ช่วยเลี้ยงเด็ก

 • สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและทีมงานในโครงการโฮมสคูล

 • เป็นที่ปรึกษาแก่เด็ก (ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์สายอาชีพ)

 • งานบรรเทาทุกข์สำหรับเด็กวัยรุ่น

 • ขับรถโรงเรียน

 • อัพเดทผู้สนับสนุน

 • โยคะ

 • สอนภาษาอังกฤษให้แม่เลี้ยงเด็ก

 • สอนการบ้าน

 • วิศวกร

 • อื่นๆอีกมากมาย

หากคุณสนใจเป็นอาสาสมัครให้แก่บ้านของเรา คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการเข้าและออกของอาสาสมัครบ้านอุ่นรักได้ที่นี่

จากนั้น ดาวโหลด และกรอกใบสมัครอาสาสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ baanunrak@gmail.com

ที่บ้านของเรา

จากบ้านของคุณ

 • ขายผลิตภัณฑ์ของเรารวมทั้งการ์ดส่งความสุขวันหยุดและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สามารถเข้าไปดูได้ที่ DaWanda shop

 • จัดกิจกรรมระดมทุนบริจาค กรุณาเขียนถึงเรา แล้วเราจะช่วยคุณ

 • จัดหาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

 • ที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล

 • ที่ปรึกษาด้านการจิตเวช

 • ยารักษาโรค

 • ออกแบบลวดลาย

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ทอผ้า

 • ประสบการณ์ในการขายและการตลาดสำหรับศูนย์ทอผ้า

 • การบริหารธุรกิจ

 • ระดมทุนบริจาค

 Baan Unrak Children's Home Orphanag
Baan Unrak Children's Home Orphanag

press to zoom
Baan Unrak Children's Home Orphanage
Baan Unrak Children's Home Orphanage

press to zoom
 Baan Unrak Children's Home Orphanag
Baan Unrak Children's Home Orphanag

press to zoom
 Baan Unrak Children's Home Orphanag
Baan Unrak Children's Home Orphanag

press to zoom
1/8
Baan Unrak Children's Home Orphanage
Baan Unrak Children's Home Orphanage

press to zoom
Baan Unrak Children's Home Orphanage
Baan Unrak Children's Home Orphanage

press to zoom
Baan Unrak Children's Home Orphanage
Baan Unrak Children's Home Orphanage

press to zoom
Baan Unrak Children's Home Orphanage
Baan Unrak Children's Home Orphanage

press to zoom
1/3

 อาสาสมัคร

bottom of page